Những cầu thủ bóng chày có món tráng miệng nào

Phim Nào Để Xem?
 

Tripp:Các cầu thủ bóng chày có gì để tráng miệng?
Shawn:Tôi không biết.
Tripp:Bánh bunt!