Xem trước một trò chơi điện tử mới

Là một nhà sản xuất Trò chơi điện tử, John Day đã tạo ra những trò chơi nổi tiếng như 'Meet the Robinsons', 'Cars 2' và 'Toy Story 3'. Đây là một cái nhìn sơ lược về dự án hiện tại của anh ấy, một trò chơi thế giới mở phát hành vào cuối năm nay có tên là 'Disney Infinity'.