Cụm từ 'Cõng' đến từ đâu?

Cụm từ 'Cõng' đến từ đâu?

Bạn đã nghe cụm từ 'cõng' cả triệu lần, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi nó thực sự có nghĩa là gì? Không? Chỉ mình tôi? Thật may mắn cho bạn, tôi đã đào được một số