Điểm nóng

Cảm thấy hơi ấm gần đây? 10 năm nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận đã xảy ra kể từ năm 1991. 2005 đứng đầu bảng xếp hạng. Và động vật đang cảm thấy nóng.