Scout Life Fiction Wolfdreams

Scout Life Fiction Wolfdreams

Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu những gì mà một cậu bé 12 đến 13 tuổi bình thường nên hiểu. Cho đến bây giờ. Cho đến những con sói.

Scout Life Fiction The King of Mazy May

Scout Life Fiction The King of Mazy May

Khi câu chuyện này xuất hiện lần đầu trên ấn bản tháng 3 năm 1911 của Boys 'Life, Jack London đã là một nhà văn nổi tiếng. Hơn 100 năm sau, tác phẩm của ông vẫn tiếp tục tồn tại.