Huy hiệu Bằng khen Điện ảnh sẽ được gọi là Sản xuất Phim

Phim Nào Để Xem?
 

Giống như rất nhiều bộ phim kinh điển của Hollywood, huy hiệu Bằng khen về Điện ảnh đang được làm lại.

Huy hiệu mới sẽ được gọi là Phim ảnh, bởi vì, về mặt kỹ thuật, kỹ thuật quay phim chỉ là một trong nhiều thứ được sử dụng để làm phim chuyển động.

Nếu bạn đã hoàn thành huy hiệu Quay phim hoặc hiện đang làm việc với nó, đừng lo lắng: Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì khác biệt. Các yêu cầu về cơ bản là giống nhau.

Bấm vào đây để biết thêm về Quay phim / Làm phim.

làm phim-mb