Bạn có thể đoán được những tảng đá này trông như thế nào không?

Phim Nào Để Xem?
 

Đá và các ngôi sao nhạc rock có điểm gì chung? Cả hai đều có trong bài kiểm tra này.